Contact

Dorset Identification b.v.
Weverij 26
7122MS Aalten

E-Mail: info@dierchip.nl
Telefon: 0543 477119
Telefax: 0543 475355

Openingstijden:
Maandag tot vrijdag: 08.30 Uur - 16.30 Uur
In het weekend en op feestdagen zijn wij gesloten.

Webdesign & Programmeren
www.venne-media.de

Beeld
Fotograaf: fotojagodka
Uitgeverij: iStockphoto.com

Disclaimer en Privacy Policy

1. Online Content

De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of de misbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving, in te voegen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.


2. Verwijzingen en links

Met directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ("hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is de aansprakelijkheid alleen van kracht indien, de auteur op de hoogte is van de inhoud en het zou technisch mogelijk en redelijk zijn, om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's staat. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte / gekoppelde pagina’s heeft de auteur heeft geen invloed. Hij neemt dan ook uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina's die zijn gewijzigd na de link. Deze verklaring geldt voor alle links binnen haar eigen pagina’s en verwijzingen evenals voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, link directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarin de externe toegang mogelijk is.


3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten, om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, audio, video clips en teksten te gebruiken en deze in acht te nemen.
Alle binnen het internet aanbieden en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaren. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet beschermd zijn door de wet!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf blijft uitsluitend bij de auteur. Elke reproductie of het gebruik van afbeeldingen, audio-en videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. 


4. Privacy Policy

indien de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, is de input van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten - indien technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van het impressum of vergelijkbare gegevens van gepubliceerde postadressen, telefoon-en faxnummers en e-mailadressen voor het verzenden van ongevraagde informatie is verboden. Juridische stappen tegen de verzenders van spam mails in overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ("Google") Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer, te analyseren van het gebruik van de website. De informatie die door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere met website en internet-gerelateerde diensten. Google mag deze informatie aan derden, tenzij vereist door de wet, of voor zover deze derden verwerken deze gegevens namens Google. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar we wijzen erop dat u in dit geval niet in staat zult zijn om alle mogelijkheden van deze website te benutten. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van gegevens over u door Google op de beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.


5. Wettelijke geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u doorverwezen naar deze pagina. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet legaal, niet meer of niet volledig overeenkomen blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid van toe passing.